Vizovice
Vrbové

" Vítejte na informačních stránkách měst Vizovice a Vrbové. Tyto stránky vznikly v rámci přeshraničního projektu ,,Poznej svého souseda" financovaného v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, Fond mikroprojektů"

 

 

"Vitajte na informačných stránkach miest Vizovice a Vrbové. Tieto stránky vznikli v rámci cezhraničného projektu,, Poznaj svojho suseda" financovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, Fond mikroprojektov"

 

 

Welcome on the informative pages of the cities Vizovice and Vrbové. This pages developed from the frame of cross border project " Get to know your neighbor" financed in the framework Program cross boarder co-operation Slovak Republic - Czech Republic 2007 -2013, Fund of Micro-projects.

Herzlich Wilkommen an informative Seiten der Stadt Vizovice und Vrbové. Diese Seiten sind in dem Rahmen des grenzübergreifenden Projekt " Kennen lernen Sie Ihrer Nachbarn entstanden. Es war im Rahmen "Des Programmes grenzübergreifende Zusammenarbeit Slowakische Republik - Tschechische Republik 2007 -2013, Fond der Mikroprojekten finanziert.

 

  

,,TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY"

© Město Vizovice

Autorizovaná oblast